III nagroda w Konkursie Młodych Naukowców na XXIX Krajowym Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki

Print
There are no translations available.

R. Rajewski: Warunki nieblokowalności w wąskim sensie dla pola komutacyjnego typu MBA(N,e,2), XXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2013), Gdańsk, 4-6 września 2013, str. 671-680. (III nagroda w Konkursie Młodych Naukowców)


Last Updated on Wednesday, 16 October 2013 12:15