Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Ogłoszenia

UWAGA studenci studiów niestacjonarnych

Drukuj

Dyżur dziekanatu podczas I zjazdu na studiach niestacjonarnych.

Informujemy, że z uwagi na spotkania organizacyjne dla I roku, które odbędą się w sobotę - 7.10.2017, dyżur dziekanatu dla studentów wyższych lat przewidziany jest tylko w niedzielę w godzinach 9.00-12.00.

Zapraszamy

Poprawiony: piątek, 22 września 2017 05:09
 

Zebranie organizacyjne dotyczące zajęć z wychowania fizycznego - 1 rok

Drukuj

I rok   Wydz.  ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI
Zebranie organizacyjne dotyczące zajęć  z  wychowania   fizycznego

Termin:    czwartek  -   05.10.2017 r.  o  godz.  10.00
Miejsce:    Hala Sportowa CS PP ul. Piotrowo 4

Studium  Wychowania Fizycznego  proponuje  :

nieodpłatnie :

 • koszykówka
 • iatkówka
 • piłka nożna
 • grupy  siłowe  M i K
 • trening funkcjonalny
 • tenis  stołowy
 • ergowiosła (ergometr wioślarski)
 • spinning (rowery stacjonarne)
 • tenis     (własna rakieta)
 • squash  (własna rakieta)

odpłatnie :

 • pływanie           -    85 zł   za semestr
 • wspinaczka        -  130 zł   za semestr

dodatkowo w innym terminie  proponujemy :

 • nauka pływania (wtorek godz.20.30-21.15 lub 21.15-22.00) - 85 zł za semestr

Dla studentów posiadających stałe zwolnienia lekarskie utworzone będą grupy ćwiczeń kompensacyjnych. Uczestnictwo w tych zajęciach będzie obowiązkowe, a ocena wystawiana na podstawie obecności.
Istnieje możliwość udziału w zajęciach sekcji AZS – szczegóły na zebraniu !

Studenci, którzy mają zaliczone 1, 2  semestry  wychowania fizycznego z oceną
minimum 4,0  mogą ubiegać się o przepisanie oceny po uprzednim zapisaniu się do grupy.

Na zebraniu obecność obowiązkowa dla wszystkich!!!


więcej:  www.cspp.put.poznan.pl

Załączniki:
Pobierz plik (Zajęcia_WF_1_rok_EiT.pdf)Zajęcia_WF_1_rok_EiT.pdf422 Kb09/21/17 08:18
Poprawiony: czwartek, 21 września 2017 08:18
 

Lista grup dla 3 roku Elektroniki i Telekomunikacji

Drukuj

W załączniku.

Załączniki:
Pobierz plik (listy grup_rok 3_EiT.pdf)listy grup_rok 3_EiT.pdf419 Kb09/20/17 11:11
Poprawiony: środa, 20 września 2017 11:11
 

Lista grup dla 1 roku Teleinformatyki

Drukuj

W załączniku

Załączniki:
Pobierz plik (listy grup_rok 1_TEL.pdf)listy grup_rok 1_TEL.pdf830 Kb09/20/17 11:10
Poprawiony: środa, 20 września 2017 11:10
 

Listy grup dziekańskich na semestrze 1 kierunku Elektronika i Telekomunikacja

Drukuj

W załącznikach są dostępne listy z podziałem na grupy dziekańskie dla semestru 1 kierunku Elektronika i Telekomunikacja. Prosimy zainteresowanych o zapoznanie się.

Załączniki:
Pobierz plik (lista_rok_1_EiT_ang.pdf)lista_rok_1_EiT_ang.pdf204 Kb09/19/17 15:06
Pobierz plik (listy_grup_rok_1_EiT_pl.pdf)listy_grup_rok_1_EiT_pl.pdf1015 Kb09/19/17 15:07
Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 15:09
 

Uwaga studenci kierunku EiT, którzy w roku akademickim 2017/18 rozpoczną studia na semestrze 3 !

Drukuj

Na semestrze 3 w roku akademickim 2017/18 nastąpi nowy podział studentów na grupy dziekańskie. Zamiast sześciu grup, utworzone zostaną trzy.

W związku z tym bardzo proszę o przysyłanie mailem swoich preferencji przynależności do określonej grupy najpóźniej do dnia 22.09.2017 (piątek)na adres: beata.banaszak@put.poznan.pl .

Po tym terminie skład grup określi pracownik dziekanatu wg kolejności alfabetycznej. Liczebność grupy nie powinna przekraczać 30 osób. Jeśli wg przysłanych preferencji ta liczba zostanie przekroczona, to dziekanat będzie się indywidualnie kontaktował z osobami, które najpóźniej przysłały swoje preferencje.

Poprawiony: wtorek, 19 września 2017 15:00
 

Autoreferat rozprawy doktorskiej - Tomasz G. Markiewicz - Modulacje wielowymiarowe we współczesnych systemach telekomunikacyjnych

Drukuj

Autoreferat rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza G. Markiewicza p.t.:

"Modulacje wielowymiarowe we współczesnych systemach telekomunikacyjnych",

jest w załączonym pliku.


Załączniki:
Pobierz plik (Markiewicz_autoreferat_doktoratu.pdf)Markiewicz_autoreferat_doktoratu.pdf805 Kb09/17/17 15:31
Poprawiony: niedziela, 17 września 2017 15:34
 

INFORMACJA W SPRAWIE UZYSKANIA MIEJSCA W DOMACH STUDENCKICH

Drukuj

Szanowni Państwo,

informację na temat przyznania miejsc w Domach Studenckich możecie Państwo uzyskać w Zintegrowanym Centrum Obsługi- osobiście lub pod numerem telefonu: 61 665 2940, 2938, 2939  od dnia 18 sierpnia 2017r.

adres: Zintegrowane Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 13 (budynek z zegarem) .

 

Poprawiony: poniedziałek, 14 sierpnia 2017 12:30
 

Komunikaty dla nowych studentów

Drukuj

ELEKTRONICZNA LEGITYMACJA STUDENCKA (ELS)

Dowód wpłaty w wysokości 17,00 PLN za ELS należy przesłać do 31 sierpnia 2017 r.(czwartek) na adres mailowy: beata.banaszak@put.poznan.pl

Dane do przelewu:

Politechnika Poznańska

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Nr konta: 66 1090 1362 0000 0001 0715 1305

Kwota: 17,00 PLN

Tytułem: ELS

 

WNIOSKI O PRZYZNANIE MIEJSCA W DOMU STUDENCKIM

Wniosek, którego wzór znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej: 

https://www4.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow

należy złożyć w Zintegrowanym  Centrum Obsługi ul. Piotrowo 3, pokój 13 (budynek z zegarem) do 16 sierpnia 2017 r. (środa)
lub przesłać pocztą na adres:

Politechnika Poznańska,
Zintegrowane Centrum Obsługi,
ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań


Informację na temat przyznania miejsc w Domach Studenckich możecie Państwo uzyskać w Zintegrowanym Centrum Obsługi- osobiście lub pod numerem telefonu: 61 665 2940, 2938, 2939  od dnia 18 sierpnia 2017r.

adres: Zintegrowane Centrum Obsługi, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań, pok. 13 (budynek z zegarem) .

 

PODZIAŁ NA GRUPY DZIEKAŃSKIE

Studentów, którzy chcieliby przynależeć do tej samej grupy, proszę o informację najpóźniej do dnia 15 września 2017 r.


Listy podziału studentów na grupy dziekańskie (w PDF):

Zajęcia z  wychowania   fizycznego

Zebranie organizacyjne dotyczące zajęć z wychowania fizycznego

 

POMOC MATERIALNA

Wzory wniosków i wykaz wymaganych dokumentów oraz Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej znajdują się na stronie internetowej uczelni pod adresem: 

https://www4.put.poznan.pl/pl/pomoc-materialna/pomoc-materialna-dla-studentow


Wnioski o przyznanie  pomocy materialnej należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji do dnia 13 października 2017 r. (piątek)

Komplet dokumentów  można również przesłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

Politechniki Poznańskiej

ul. Piotrowo 3A

60-965 Poznań

Poprawiony: czwartek, 21 września 2017 08:22
 

Stypendia Ministra 2016/17

Drukuj

Szanowni Państwo,

na stronie MNiSW ukazały się wytyczne w sprawie składania wniosków o

stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktoratów na

rok akademicki 2016/2017.

Studenci:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-

ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-

2016-2017.html

Doktoranci:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow

-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-doktorantow-na-rok-akademicki-

2016-2017.html

Wzory wniosków w formie elektronicznej, a także wskazówki dotyczące

ich wypełniania, dostępne są na stronie MNiSW, na końcu informacji pod

wyżej wymienionymi linkami. Załączam rozporządzenia MNiSW: z dnia

17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

przyznawanych studentom (Dz. U. 2015 poz. 1050) oraz z dnia 17 lipca

2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia

przyznawanych doktorantom (Dz. U. 2015 poz. 1051).

Uprzejmie proszę o dostarczenie do sekretariatu Wydziału

(Dziekanat, pok. 307x) kompletnych, czytelnie wypełnionych wniosków,

w terminie do 16 września 2017 r.

 

Poprawiony: czwartek, 03 sierpnia 2017 10:18
 


Strona 1 z 3

Wiadomości WEiT

Posłuchaj relacji radiowej

Czy na stronie WEiT łatwo jest dotrzeć do istotnych informacji?
 

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications

Oprogramowanie Terminali Mobilnych