Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Badania > Konferencje > Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Ruchomej, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2006

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Ruchomej, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2006

Drukuj

Krajowa Konferencja Radiokomunikacji Ruchomej, Radiofonii i Telewizji KKRRiT 2006

 Poznań, 7-9 czerwca 2006

Temat wiodący Konferencji:

"Nowe technologie dostępu radiowego w sieciach 3G i 4G"

Patronat Honorowy

Anna Streżyńska
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Adam Hamrol
Rektor Politechniki Poznańskiej

Organizatorzy konferencji

Politechnika Poznańska

Instytut Elektroniki i Telekomunikacji

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej Oddział Poznań

Szczegółowa tematyka Konferencji:

 • systemy radiokomunikacyjne bezpieczeństwa publicznego
 • systemy telefonii komórkowej
 • szerokopasmowe systemy radiowego dostępu abonenckiego
 • systemy radiofoniczne i telewizyjne
 • radiokomunikacja morska, lotnicza i satelitarna
 • radiowe systemy lokalizacyjne i nawigacyjne
 • okazjonalne sieci ad-hoc łączności bezprzewodowej
 • planowanie sieci ad-hoc i algorytmy tworzenia opty-malnych dróg połączeniowych
 • podstawowe zagadnienia radiokomunikacji, radiofonii i telewizji
 • techniki pomiarowe w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji
 • nowe techniki kodowania, modulacji i transmisji
 • narzędzia analizy i kompresji multimediówv
 • hybrydowe systemy multimedialne
 • indeksowanie i znakowanie multimediów
 • programowalne urządzenia nadawczo-odbiorcze
 • technika antenowa i systemy MIMO
 • propagacja fal radiowychv
 • problemy dostępności połączeń, wierności transmisji i jakości usług w radiokomunikacji, radiofonii i telewizji
 • gospodarka widmem elektromagnetycznym
 • prawne i ekonomiczne aspekty stosowania technik radiowych
 • kompatybilność elektromagnetyczna systemów i urządzeń
 • biologiczne aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych

 

Poprawiony: wtorek, 11 maja 2010 20:31  

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS