Profesor Hanna Bogucka objęła stanowisko dyrektora IEEE Communications Society dla regionu Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu

Drukuj

Z przyjemnoscią informujemy, iż Pani Profesor Hanna Bogucka, prodziekan do spraw nauki Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, objęła stanowisko dyrektora IEEE Communications Society w regionie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Profesor Hanna Bogucka uzyskała stopień doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie telekomunikacji nadany przez Radę Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w latach (odpowiednio) 1995 i 2006. Obecnie zajmuje stanowisko profesora oraz prodziekana do spraw nauki na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. Prof. Hanna Bogucka jest zaangażowana w badania w dziedzinie radiokomunikacji: radio kognitywne, energetycznie-efektywne systemy i sieci bezprzewodowe. Pani Profesor jest zaangażowana w projekty Narodowego centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz współpracuje z Telekomunikacją Polską. Była i nadal jest zaangażowana w wiele Europejskich Programów Ramowych (od 5 do 7) zajmujących się nowymi technikami radiokomunikacyjnymi.

Profesor Hanna Bogucka jest autorem ponad 120 publikacji w najważniejszych czasopismach IEEE i międzynarodowych konferencjach. Jest również autorem autorem książki oraz rozdziałów w wielu książkach o tematyce "green communications and cognitive radio".

Pani Profesor jest redaktorem czasopisma "Advances in Electronics and Telecommunications" wydawnictwa Politechniki Poznańskiej oraz redaktorem czasopisma "Recent Advances in Communications and Networking Technology" wydawnictwa Bentham Science. Jest członkiem towarzystwa IEEE od 1993 roku, oraz członkiem IEEE Kiyo Tomiyasu Award Committee od roku 2012.

Poprawiony: niedziela, 12 stycznia 2014 17:56