Dr inż. Olgierd Stankiewicz, asystent w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki otrzymał indywidualną nagrodę II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe

Drukuj

Dr inż. Olgierd Stankiewicz, asystent w Katedrze Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki otrzymał indywidualną nagrodę II stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Przedmiotem nagrody była praca doktorska pana dra Stankiewicza „Stereoscopic depth map estimation and coding techniques for multiview video systems”, obroniona z wyróżnieniem na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Marek Domański. Laureaci odebrali statuetki z rąk Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej dnia 12. października 2015, podczas uroczystej gali w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Pan dr Stankiewicz otrzymał również list gratulacyjny od Jego Magnificencji Rektora Politechniki Poznańskiej, prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego. Panu doktorowi serdecznie gratulujemy!