Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Badania > Nagrody
Pracownicy

Panowie Paweł Kryszkiewicz oraz Jarosław Samelak zdobyli nagrodę w konkursie na najlepszy referat zaprezentowany przez młodego autora na KKRRiT 2014

Drukuj

Panowie Paweł Kryszkiewicz (II nagroda) oraz Jarosław Samelak (III nagroda) zdobyli nagrodę w konkursie na najlepszy referat zaprezentowany przez młodego autora na KKRRiT 2014.

Poprawiony: poniedziałek, 14 lipca 2014 05:29
 

Projekt dr. inż. Filipa Idzikowskiego został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Fuga

Drukuj

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki zakwalifikował do finansowania projekt dr. inż. Filipa Idzikowskiego zatytułowany „Oszczędzanie energii w sieciach szkieletowych - zmiany ruchu w przestrzeni, ograniczenia warstwy fizycznej i zabezpieczenia przed uszkodzeniami” w ramach konkursu Fuga. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński.

Poprawiony: środa, 26 października 2016 10:47
 

Krzysztof Wegner laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START

Drukuj

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła pana mgra inż. Krzysztofa Wegnera i przyznała mu stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Z 1250 kandydatów Fundacja wyłoniła 136 laureatów - młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Poprawiony: wtorek, 10 czerwca 2014 07:54
 

Wyróżnienie w obszarze nauk technicznych dla mgr. inż. Pawła Kryszkiewicza

Drukuj

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, po ocenie prac nadesłanych na Konkurs O/PAN na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2013, postanowiło przyznać panu mgr. inż. Pawłowi Kryszkiewiczowi wyróżnienie w obszarze nauk technicznych.

 

Wręczenie dyplomu nastąpiło w części otwartej sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 5 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Dużej Poznańskiego Ośrodka Nauki przy ul. Wieniawskiego 17.

Poprawiony: wtorek, 01 lipca 2014 06:22
 

Best Paper Award dla mgr inż. Pawła Kryszkiewicza

Drukuj

Pan mgr inż. Paweł Kryszkiewicz jako współautor artykułu o tytule "The FP7 COGEU TV White Space Radio Transceiver" otrzymał Best Paper Award na konferencji: Wireless Innovation Forum Conference on Wireless Communications Technologies and Software Defined Radio - SDR WInnComm 2014, 11-13 March, 2014, Schaumburg, Illinois, USA

 

Artykuł powstał w wyniku projektu COGEU, w którym Pan Paweł brał udział, w szczególności w projektowaniu i implementacji transceivera na platformie SDR.

 

Pełne dane bibliograficzne nagrodzonego art. to:

P. D. Sutton, T. K. Forde, J. Tallon, J. C. Ribeiro, P. Marques, P. Kryszkiewicz, L. Doyle, “The FP7 COGEU TV White Space Radio Transceiver”, SDR WInnComm 2014, 11-13 March, 2014, Schaumburg, Illinois, USA

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 maja 2014 12:45
 


Strona 5 z 11

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications

Oprogramowanie Terminali Mobilnych