Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Badania > Nagrody
Pracownicy

Projekt dr. inż. Filipa Idzikowskiego został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu Fuga

Drukuj

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki zakwalifikował do finansowania projekt dr. inż. Filipa Idzikowskiego zatytułowany „Oszczędzanie energii w sieciach szkieletowych - zmiany ruchu w przestrzeni, ograniczenia warstwy fizycznej i zabezpieczenia przed uszkodzeniami” w ramach konkursu Fuga. Opiekunem naukowym projektu jest prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński.

Poprawiony: środa, 26 października 2016 10:47
 

Krzysztof Wegner laureatem stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START

Drukuj

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyróżniła pana mgra inż. Krzysztofa Wegnera i przyznała mu stypendium dla wybitnych młodych naukowców w ramach programu START. Celem programu jest wyróżnienie najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Podstawę oceny kandydata stanowi jego dorobek naukowy oraz przedstawione plany badawcze. Z 1250 kandydatów Fundacja wyłoniła 136 laureatów - młodych, wybitnych uczonych na starcie kariery naukowej, którzy posiadają udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Poprawiony: wtorek, 10 czerwca 2014 07:54
 

Wyróżnienie w obszarze nauk technicznych dla mgr. inż. Pawła Kryszkiewicza

Drukuj

Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, po ocenie prac nadesłanych na Konkurs O/PAN na najlepszą oryginalną pracę twórczą doktoranta w roku 2013, postanowiło przyznać panu mgr. inż. Pawłowi Kryszkiewiczowi wyróżnienie w obszarze nauk technicznych.

 

Wręczenie dyplomu nastąpiło w części otwartej sesji Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu w dniu 5 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w Sali Dużej Poznańskiego Ośrodka Nauki przy ul. Wieniawskiego 17.

Poprawiony: wtorek, 01 lipca 2014 06:22
 

Best Paper Award dla mgr inż. Pawła Kryszkiewicza

Drukuj

Pan mgr inż. Paweł Kryszkiewicz jako współautor artykułu o tytule "The FP7 COGEU TV White Space Radio Transceiver" otrzymał Best Paper Award na konferencji: Wireless Innovation Forum Conference on Wireless Communications Technologies and Software Defined Radio - SDR WInnComm 2014, 11-13 March, 2014, Schaumburg, Illinois, USA

 

Artykuł powstał w wyniku projektu COGEU, w którym Pan Paweł brał udział, w szczególności w projektowaniu i implementacji transceivera na platformie SDR.

 

Pełne dane bibliograficzne nagrodzonego art. to:

P. D. Sutton, T. K. Forde, J. Tallon, J. C. Ribeiro, P. Marques, P. Kryszkiewicz, L. Doyle, “The FP7 COGEU TV White Space Radio Transceiver”, SDR WInnComm 2014, 11-13 March, 2014, Schaumburg, Illinois, USA

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 26 maja 2014 12:45
 

ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 Targów TECHNICON-INNOWACJE 2013 dla Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że Katedra Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki zdobyła ZŁOTY MEDAL w konkursie INNOWACJE 2013 na odbywających się w Gdańsku 9. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON-INNOWACJE 2013. Złotym Medalem nagrodzono prezentowany na targach „Stereoskopowy system automatycznego pomiaru gabarytów pojazdów”, który został opracowany przez zespół pracowników, doktorantów i studentów Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki pracujący pod kierunkiem prof. dra hab. inż. Marka Domańskiego. W realizacji projektu aktywny udział brał dr inż. Tomasz Grajek, mgr inż. Robert Ratajczak, dr inż. Krzysztof Klimaszewski, mgr inż. Maciej Kurc, mgr inż. Jakub Stankowski, dr inż. Marta Stępniewska, mgr inż. Krzysztof Wegner, inż. Adrian Dziembowski, inż. Dawid Mieloch, inż. Tytus Sielach. Ponadto w realizacji projektu brała udział firma Zylia sp. z o.o. z Poznania.

Przedmiotem nagrody jest pierwszy na świecie system wykorzystujący stereowizję do pomiaru rozmiarów poruszających się pojazdów. Pomiar dokonywany jest zdalnie za pomocą stereoskopowego zestawu kamer wysokiej rozdzielczości umieszczonego na poboczu drogi lub na wiadukcie. Ruchome obrazy stereoskopowe są analizowane za pomocą oprogramowania opracowanego w ramach projektu. W ten sposób wyznaczane są rozmiary pojazdów, a na podstawie tych wyników oraz innych cech wyznaczonych z obrazów pojazdy są kategoryzowane, dzięki czemu możliwa jest realizacja automatycznego pomiaru ruchu różnych typów pojazdów. System może znaleźć zastosowanie zwłaszcza tam, gdzie konieczna jest kontrola rozmiarów pojazdów, na przykład w obszarach o ograniczonym ruchu długich pojazdów. System umożliwia pomiar bez ingerencji w infrastrukturę drogową lub w ruch pojazdów. Ze względu potencjalne zastosowania szczególny nacisk położony został na pomiar wymiarów samochodów ciężarowych i ich zespołów, jednak opracowana metoda pomiaru jest na tyle uniwersalna, że można ją stosować do wyznaczania gabarytów pojazdów dowolnego typu.

Poprawiony: poniedziałek, 10 marca 2014 11:49
 


Strona 6 z 12

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications