Generatory ciągów liter alfabetu skończonego

Drukuj

Mieczysław Jessa

Generatory ciągów liter alfabetu skończonego

Wydawnictwo Politechniki Poznanskiej, Poznań 2008
Rozprawy / Politechnika Poznanska, ISSN O551-6528; nr 425

ISBN 978-83-7143-220-0, 118 stron

Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Wojciech Sobczak, Prof. dr hab. inż. Jerzy Szabatin, Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek, Prof. dr hab. inż. Ryszard Stasiński

Recenzent wydawniczy: Prof. dr hab. inż. Maciej Ogorzałek

Kolokwium habilitacyjne: 01-07-2009

Dziedzina: Nauki techniczne, Dyscyplina: Telekomunikacja

Poprawiony: środa, 12 maja 2010 10:40