Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Erasmus > Rekrutacja na praktyki

Rekrutacja na praktyki

Drukuj

Zgłoszenia na praktyki w programie Erasmus+

będą przyjmowane w sposób ciągły, do wyczerpania wolnych miejsc

- początek rekrutacji zostanie ogłoszony w serwisie

http://info.put.poznan.pl/erasmus.

Ważne zmiany w stosunku do lat ubiegłych:

1. Minimalny czas trwania praktyki - 2 miesiące (nie 3 mies.; maksymalny - 12 miesięcy)

2. Aplikacja musi zawierać porozumienie o programie praktyki (Training Agreement), uzgodnione z zagraniczną firmą lub instytucją.

Oznacza to, że aplikować można dopiero wtedy, kiedy znaleźliśmy miejsce praktyki.

 

W programie ERASMUS na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznej instytucji, np. przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Funkcję przedsiębiorstwa może pełnić również uczelnia, w której student odbywał studia, np. laboratorium uczelniane.

Instytucja, w której będziesz odbywać praktykę, musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie ERASMUS.

Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – będzie dawała możliwość zdobycia dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa).

 

Praktyka może trwać min. 2 miesiące. PP przyznaje stypendium z reguły właśnie na okres minimalny, 2-3 miesiące.

 

Na Politechnice Poznańskiej rekrutację na praktyki prowadzi centralnie Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej. Pytania i zgłoszenia prosimy kierować do Pani Marty Lipińskiej, zajmującej się programem ERASMUS (Marta.Lipinska[at]put.poznan.pl; tel/ 61 6653 544).

 

Praktyka nie może pokrywać się z okresem studiów ERASMUSa na uczelni zagranicznej. Dlatego z reguły odbywa się ją podczas wakacji akademickich.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Praktyka_formularz zgloszeniowy.doc)Praktyka_formularz zgloszeniowy.doc31 Kb01/13/11 14:34
Pobierz plik (Praktyka_oswiadczenie praktykanta.doc)Praktyka_oswiadczenie praktykanta.doc27 Kb01/13/11 14:35
Pobierz plik (Praktyka_Training Agreement.doc)Praktyka_Training Agreement.doc60 Kb01/13/11 14:35
Poprawiony: środa, 05 lutego 2014 09:13  

Film o Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

.


Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS