Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Erasmus > Zgłoszenie on-line

Zgłoszenie on-line Erasmus

Drukuj

Program Erasmus - Formularz zgłoszeniowy

Rok 2019/2020


A. Informacja o studencie

Imię:
Nazwisko:
Nr Indeksu:
Rodzaj studiów: I stopnia / II stopnia
Rok studiów:
Grupa/Specjalność:
Czy korzystałeś ze styp. Erasmus?Tak / Nie
Średnia wszystkich ocen *
Ocena z języka / stopień
zaawansowania **
angielski
niemiecki
francuski
Certyfikaty językowe ***Tak / Nie
Temat pracy dyplomowej
Udział w kołach naukowych EiTTak / Nie
Czy student otrzymuje stypendium socjalne? Tak / Nie
Czy student otrzymuje stypendium dla niepełnosprawnych? Tak / Nie
Student brał już udział w wyjazdach programu ErasmusTak / Nie

Jeśli student brał już udział w wyjazdach programu Erasmus:

Wyjazd 1

zaznacz rodzaj wyjazduStudia /    Praktyka
zaznacz rok wyjazdu
zaznacz, na którym stopniu studiów był wyjazdI stopnia /    II stopnia

Wyjazd 2

zaznacz rodzaj wyjazduStudia /    Praktyka
zaznacz rok wyjazdu
zaznacz, na którym stopniu studiów był wyjazdI stopnia /    II stopnia

B. Wybrane uczelnie
(zaznacz max. TRZY uczelnie w kolejności preferencji)

Uczelnia 1
Preferowany semestr: letni / zimowy / oba
Uczelnia 2
Preferowany semestr: letni / zimowy / oba
Uczelnia 3
Preferowany semestr: letni / zimowy / oba

C. Uwagi


D. Kontakt

e-mail
telefon(y)


  Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych (imienia i nazwiska, roku studiów) na stronie internetowej WEiT / Erasmus i/lub w poczcie elektronicznej adresowanej do studentów WEiT, w celu weryfikacji danych dotyczących rekrutacji i udostępnienia ich w sposób elektroniczny studentom.
CAPTCHA Image

Przepisz kod z obrazka.
* średnia ważona obliczana przez dziekanat
** w przypadku zdania egzaminu z języka proszę podać w rubryce 'Uwagi' ocenę z tego egzaminu
*** w przypadku posiadania certyfikatów językowych proszę podać w rubryce 'Uwagi' ich nazwy


Poprawiony: piątek, 02 stycznia 2015 11:36  

Film o Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

.


Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications


RSS