Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia
Ogłoszenia

Wyniki konkursu SEEDS for the FUTURE

Drukuj

W dniu 13 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej konkursu SEEDS for the FUTURE, której celem było wyłonienie laureata konkursu. Po zapoznaniu się z dokumentacją konkursowa komisja stwierdzała, że wszystkie zgłoszone prace spełniają warunki konkursu. Następnie komisja przystąpiła do oceny prac w oparciu o kategorie wymienione w §3 pkt. 2 regulaminu konkursu tj. zgodność wiodącą tematyką konkursu (1), złożoność i trudność rozwiązywanego problemu (2) oraz opis i analiza istniejących rozwiązań (3). Wszystkie kryteria oceny była traktowane równorzędnie.

Ostatecznie komisja wyłoniła laureata konkursu, którym został Pan Paweł Wiśniewski. Wyróżniona praca pt., Cybersecurity aspects of the modern eletrical distriution grid otrzymała średnią ocenę 4,93.

W imieniu komisji

Piotr Zwierzykowski
Przewodniczący komisji

Poprawiony: środa, 14 czerwca 2017 16:41
 

Konkurs Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej

Drukuj

Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym  w załączniku ogłoszeniem dotyczącym konkursu Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej  na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i habilitacyjną na temat własności intelektualnej.

Załączniki:
Pobierz plik (Konkurs Urzędu Patentowego.pdf)Konkurs Urzędu Patentowego.pdf432 Kb05/23/17 08:01
Poprawiony: wtorek, 23 maja 2017 08:01
 

Rekrutacja na studia III stopnia - doktoranckie

Drukuj

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW

na 4-letnie (2017-2021)

STACJONARNE  STUDIA DOKTORANCKIE

COMMUNICATION TECHNOLOGIES  (Technologie Telekomunikacyjne)

Problematyka studiów:

-          stacjonarne i ruchome systemy i sieci telekomunikacyjne,

-          zaawansowane systemy pomiarowe,

-          nowoczesne techniki przetwarzania sygnałów,

-          systemy komunikacji multimedialnej,

-          systemy i sieci szerokopasmowe  z integracją usług,

-          sieci optyczne,

-          inżynieria ruchu i modelowanie systemów sieciowych

-          zaawansowane techniki identyfikacji i estymacji sygnałów,

-          usługi w sieciach telekomunikacyjnych,

-          systemy nawigacyjne,

-          bezprzewodowe systemy łączności osobistej.

-          sieci komórkowe,

-          systemy łączności satelitarnej,

-          zaawansowane techniki przetwarzania i kompresji obrazów.

Zajęcia prowadzone są w j. angielskim.

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium doktoranckie.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie na studia
 • Kwestionariusz osobowy
 • CV z uwzględnieniem osiągnięć naukowych
 • Odpis dyplomu (lub dyplomów) magisterskiego lub równorzędnego, a w przypadku jego braku zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego
 • Zaświadczenie o średniej ocen uzyskanych na studiach wydane przez właściwy dziekanat
 • 3 zdjęcia w wersji papierowej (zdjęcia dyplomowe, format: 4,5x6,5 cm), zdjęcie w wersji  elektronicznej na CD (szczegóły dla zdjęcia cyfrowego na stronie http://www.put.poznan.pl/rekrutacja/dokumenty/zdjecia-cyfrowe)
 • Oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego o wyrażeniu zgody na objęcie doktoranta opieką naukową

Uwaga: opłata rekrutacyjna NIE jest pobierana.

Terminy zgłoszeń:  22 września 2017 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25 września 2017 r. (poniedziałek), godz. 10.00, sala nr. 211, Wydział   Elektroniki i  Telekomunikacji, ul. Polanka 3, Poznań 
Termin rozpoczęcia: październik 2017 r.
Limit miejsc: 20

 

Adres do korespondencji : Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań, z dopiskiem Studia Doktoranckie, tel. 061 665 2293, -2290

Załączniki:
Pobierz plik (Information about recruitment in 2017.pdf)Information about recruitment in 2017.pdf297 Kb04/26/17 08:55
Pobierz plik (ogloszenie_o_rekrutacji_2017_pl.pdf)ogloszenie_o_rekrutacji_2017_pl.pdf435 Kb04/26/17 08:54
Poprawiony: środa, 26 kwietnia 2017 08:55
   

Informacja o powołaniu komisji konkursowej

Drukuj

Dziekanat WEiT informuje o powołaniu komisji konkursowej do spraw stypendium finansowanego z środków Narodowego Centrum Nauki. Szczegóły w załączonym dokumencie.

Załączniki:
Pobierz plik (Komisja Konkursowa - stypendium finansowane NCN.pdf)Komisja Konkursowa - stypendium finansowane NCN.pdf206 Kb03/20/17 18:04
Poprawiony: poniedziałek, 20 marca 2017 18:04
 

Najbliższe planowane publiczne obrony rozpraw doktorskich

Drukuj

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Zawady pt.

"On New Class of Test Points and their Applications"


odbędzie się 10.10.2017 r. o godz. 10:00 w sali Rady Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej w Poznaniu przy ul. Polanka 3 (sala 101, 1. piętro).

 

Promotor rozprawy:  prof. dr hab. inż. Jerzy Tyszer

Recenzenci:   Prof. Dr. Sybille Hellebrand, Prof. Adit D. Singh

Rozprawa doktorska i opinie recenzentów zostały wyłożone do wglądu w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Poznańskiej oraz w Bibliotece Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji. Opinie recenzentów oraz streszczenie rozprawy (autoreferat) są również dostępne na stronie internetowej Wydziału (załączniki poniżej).

 

Serdecznie zapraszamy!

Rada Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (Justyna Zawada Autoreferat.pdf)Justyna Zawada Autoreferat.pdf762 Kb09/06/17 14:35
Pobierz plik (Justyna Zawada Recenzja Adit Singh.pdf)Justyna Zawada Recenzja Adit Singh.pdf55 Kb09/06/17 14:35
Pobierz plik (Justyna Zawada Recenzja Sybille Hellebrand.pdf)Justyna Zawada Recenzja Sybille Hellebrand.pdf354 Kb09/06/17 14:35
Poprawiony: czwartek, 21 września 2017 09:39
 

Programista Embedded w Dziale R&D

Drukuj

Bank Danych o Inżynierach, działając w imieniu pracodawcy, poszukuje osób na stanowisko:

Programista Embedded w Dziale R&D

Opis pracodawcy: 
Jeden ze światowych liderów w branży automatyki przemysłowej.

Szczegóły oferty w załączniku.

Poprawiony: piątek, 07 października 2016 06:49
 

Dokumenty potrzebne do otwarcia przewodu doktorskiego

Drukuj

Osoby zainteresowane otwarciem przewodu doktorskiego prosimy o zapoznanie się z niezbędnymi do tego dokumentami.

 

 

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017

Drukuj

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z informacją dotyczącą oferty stypendialnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Termin składania wniosków w sekretariacie Wydziału to 16 września br.

Przypominamy, że wnioski o stypendia ministra muszą być zaopiniowane przez Radę Wydziału i podpisane przez Dziekana Wydziału. Rektor przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

Wzory wniosków w formie elektronicznej, a także wskazówki dotyczące ich wypełniania, dostępne są na stronie MNiSW, na końcu informacji pod wyżej wymienionymi linkami.

Poprawiony: środa, 06 lipca 2016 11:11
 

Dyżury Prodziekanów w okresie wakacji

Drukuj

dr hab. inż. Grzegorz Danilewicz, prof. PP

przerwa urlopowa: od 9.07.2016 do 28.08.2016

dr inż. Krzysztof Arnold

przerwa urlopowa: od 11.07.2016 do 15.07.2016 oraz od 8.08.2016 do 16.09.2016

W pozostałych terminach dyżury pozostają bez zmian

 


Strona 2 z 3

Wiadomości WEiT

Posłuchaj relacji radiowej

Czy na stronie WEiT łatwo jest dotrzeć do istotnych informacji?
 

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications

Oprogramowanie Terminali Mobilnych