Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Osiągnięcia
Osiągniecia Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji

DOKTORAT HONORIS CAUSA dla Prof. dr. inż. JANUSZA RAJSKIEGO

Drukuj

Rektor i Senat Politechniki Poznańskiej
mają zaszczyt zaprosić
na uroczystość nadania tytułu

DOKTORA HONORIS CAUSA

Prof. dr. inż. JANUSZOWI RAJSKIEMU

wybitnemu specjaliście w dziedzinie
elektroniki cyfrowej

Uroczystość odbędzie się w dniu 23 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 11:00
w Auli Magna Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej
w Poznaniu, ul. Piotrowo 2

Politechnika Poznańska honoruje uznanego na świecie naukowca i współtwórcę najnowszych technologii elektronicznych, który jest zarazem w sposób trwały i ważny związany z Poznaniem.

Prof. Janusz Rajski (ur. w 1950 r.) ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności automatyka i maszyny cyfrowe. W latach 1973 – 1984 pracował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, gdzie w 1982 roku obronił pracę doktorską. W 1984 roku rozpoczął pracę w Department of Electrical Engineering renomowanego uniwersytetu McGill w Montrealu. W uczelni tej był zatrudniony na stanowisku associate professor with tenure. Począwszy od 1995 roku pracuje w firmie Mentor Graphics, czołowym w skali światowej przedsiębiorstwie wytwarzającym oprogramowanie do syntezy i testowania elektronicznych układów scalonych.

Od roku 1996 z osobistej inicjatywy prof. Rajskiego amerykańska firma Mentor Graphics nawiązała stałą współpracę z Instytutem, a potem Wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej. W Poznaniu powstał ośrodek badawczo-wdrożeniowy firmy, w ramach Higher Education Program przekazała ona oprogramowanie do zajęć laboratoryjnych dla studentów Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej, wspomaga doktorantów, prowadzi z Wydziałem wspólne projekty, oferuje praktyki i możliwości stałego zatrudnienia dla absolwentów poznańskich uczelni. Ponad dwadzieścia lat życia i pracy prof. Rajskiego w Kanadzie i USA zbudowały i utwierdziły jego wyjątkową pozycję w środowisku akademickim i biznesowym w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Jak wspomniano, profesor renomowanego McGill University w Montrealu (Kanada), IEEE Fellow, a od połowy lat 90. Chief Scientist and Director of Engineering firmy Mentor Graphics, jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych o imponującej liczbie cytowań, blisko 80 międzynarodowych patentów i szeregu ważnych technologii z dziedziny komputerowo wspomaganego projektowania i testowania cyfrowych układów scalonych wielkiej skali integracji.

Szczególnie istotnym osiągnięciem Prof. Rajskiego i zespołu jego współpracowników jest wielokrotnie nagradzana technologia EDT (Embedded Deterministic Test), wdrożona przez Mentor Graphics pod rynkową nazwą TestKompress, a przeznaczona do wykrywania uszkodzeń w złożonych systemach cyfrowych. Wszechobecne w naszym życiu systemy i urządzenia elektroniczne zbudowane z układów o wielkiej skali integracji wymagają niezawodnego działania, co w konsekwencji prowadzi do konieczności testowania ich komponentów już w fazie produkcji. Wobec stopnia złożoności współczesnych układów scalonych, zadanie ich testowania jest problemem nietrywialnym i o dużym stopniu komplikacji. Naukowe osiągnięcia prof. Rajskiego i jego zespołu w tej dziedzinie mają wielkie znaczenie praktyczne i ekonomiczne. To doskonały przykład powiązania wyników pracy naukowej z jej zastosowaniami w nowoczesnym przemyśle elektronicznym.

Wobec tak znaczących osiągnięć naukowych w skali światowej oraz bliskich i stałych związków z Politechniką Poznańską, a szczególnie z Wydziałem Elektroniki i Telekomunikacji, nadanie Prof. Januszowi Rajskiemu tytułu Doktora Honoris Causa jest uhonorowaniem jego pracy i zaangażowania we współpracę z Politechniką Poznańską.

Poprawiony: piątek, 03 maja 2013 05:23
 

Wyróżnienie dla dr. inż. Tomasza Grajka za najlepszą rozprawę w zakresie przetwarzania obrazów

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że rozprawa doktorska pana dr. inż. Tomasza Grajka, pracownika Katedry Telekomunikacji Multimedialnej i Mikroelektroniki, została uznana za najlepszą rozprawę w ogólnopolskim konkursie prac obronionych w latach 2010-2011 w zakresie przetwarzania obrazów. Promotorem nagrodzonej rozprawy był pan prof. dr hab. inż. Marek Domański.

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 22:31
 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe

Drukuj

Informujemy, że w dniu 19 grudnia 2012 roku prof. Maciej Stasiak, dr hab. Mariusz Głąbowski, dr Piotr Zwierzykowski oraz dr Arkadiusz Wiśniewski otrzymali nagrodę za osiągnięcia naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Modelling and Dimensioning of Mobile Wireless Networks: From GSM to LTE”.

Warto podkreślić, że zgłoszono kilkaset kandydatur do nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Nauczycieli Akademickich, a przyznano 60 naród za osiągnięcia naukowe, a w tym tylko tylko 8 nagród zespołowych.

Lista nagrodzonych (PDF)

Informacje o książce

Poprawiony: piątek, 04 stycznia 2013 06:43
 

Wyróżnienie za najlepszy projekt transferu technologii

Drukuj

Projekt IntEleCT (Internationalisation of Electronic Communications Training) w którym w latach 2009-2011 uczestniczyli pracownicy Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji, został wyróżniony nagrodą dla najlepszego wielostronnego projektu transferu technologii (“PEČEŤ KVALITY 2009” – Quality Seal 2009).

Projekt był finansowany przez czeską Agencję Europejskich Programów Edukacyjnych – Leonardo da Vinci, a koordynowany przez Wydział Elektryczny Uniwersytetu Technicznego w Pradze. Celem projektu było opracowanie kursów przeznaczonych do nauczania na odległość. Lista opracowanych kursów:

  1. Architektury i protokoły NGN (dostępny w języku angielskim oraz słowackim)
  2. Bezpieczeństwo informacji i sieci (dostępny w języku angielskim, słowackim, francuskim oraz hiszpańskim)
  3. Protokół internetowy w wersji 6 (dostępny w języku angielskim, czeskim i słowackim)
  4. Sieci optyczne (dostępny w języku angielskim oraz włoskim)
  5. Telewizja cyfrowa (dostępny w języku angielskim, polskim, włoskim I czeskim)
  6. Inżynieria ruchu w sieciach komórkowych (dostępny w języku angielskim, czeskim, polskim i hiszpańskim)

W projekcie uczestniczyły zespoły prof. Macieja Stasiaka oraz prof. Marka Domańskiego, które opracowały kursy: "Traffic Engineering in Mobile Networks" oraz "Digital Television". Oba kursy są dostępne w wersji on-line oraz off-line na stronach projektu

(http://intelect.cvut.cz).

 

 

Poprawiony: środa, 02 stycznia 2013 22:42
 

Profesor Jerzy Tyszer IEEE Fellow

Drukuj

Recognizing the achievements of its members is an important part of the mission of the IEEE. Each year, following a rigorous evaluation procedure, the IEEE Fellow Committee recommends a select group of recipients for one of the IEEE’s most prestigious honors, elevation to IEEE Fellow.

The IEEE Board of Directors, at its November 2012 meeting, elevated Prof. Jerzy Tyszer to IEEE Fellow, effective, 1 January 2013, with the following citation:

for contributions to digital VLSI circuit testing and test compression

 

Nagroda dla prof. J. Tyszera od IEEE Int. Test Conference

Drukuj

Najważniejsza światowa konferencja naukowa w dziedzinie testowania układów scalonych, IEEE International Test Conference (ITC), przyznała w bieżącym roku prof. Jerzemu Tyszerowi nagrodę za najbardziej wpływową pracę ostatniego dziesięciolecia, za którą uznano artykuł pt. „Embedded deterministic test for low cost manufacturing test” opublikowany na ITC w 2002 roku. Profesor Jerzy Tyszer jest jednym z współautorów tej publikacji. Technologa EDT jest oferowana na rynku przez amerykańską firmę Mentor Graphics. Większość światowej produkcji cyfrowych układów scalonych wielkiej skali integracji jest obecnie testowana przy pomocy tej technologii.

Poprawiony: niedziela, 25 listopada 2012 15:01
 


Strona 8 z 10

Szukaj

Ogłoszenia


Research Guide - Faculty of Electronics and Telecommunications