Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

PhotonClub

Drukuj

Celem Studenckiego Koła Naukowego Fotoniki 'PhotonClub' jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu: optyki, optoelektroniki, fotoniki i telekomunikacji światłowodowej.

Zadaniem Koła Naukowego jest w szczególności:

a) pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,
b) rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
c) inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
d) realizowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Wydział Elektroniki i Telekomunikacji.
e) udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej.


Prace koła obejmują:

 • Systemy FSO
 • Elementy akustooptyczne
 • Światłowody fotoniczne
 • Wzmacniacze EDFA, SOA
 • Konwertery długości fal
 • Sieci PON
 • Pomiary widma na bazie przestrajalnych etalonów i systemów z detekcją koherentną

Opiekunem naukowym koła jest dr inż. Jan Lamperski.

 

Poprawiony: środa, 12 maja 2010 12:11